Willa Na Ubocy

Suche 117 B 

Poronin


tel. 48 606 751 451
rezerwacja@naubocy.pl

Willa z noclegami w miejscowości Suche zapewnia domową atmosferę z góralskim klimatem.  

Spragniony odpoczynku?

Rezerwację można złożyć:

 

 

W przypadku braku wolnych terminów zostaniecie Państwo poinformowani o tym fakcie w możliwie najkrótszym terminie.

Każda forma rezerwacji wymaga wpłaty zadatku (30 % wartości usługi) w terminie do trzech dni od momentu złożenia rezerwacji. Brak wpłaty powoduje automatyczne cofnięcie rezerwacji! Rezygnacja z pobytu oznacza odstąpienie od umowy a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi.

 

Dane do przelewu:

 

Numer rachunku: SWIFT: AGRIPLPR – 32 1940 1076 3188 9405 0001 0000 

Tytuł: Nazwisko rezerwacji oraz datę przyjazdu

 

REGULAMIN

Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji, każdym pokoju oraz na stronie www.naubocy.pl.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w pensjonacie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

Doba hotelowa

Doba hotelowa rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 11.00 w dniu wyjazdu.

 

Przedłużenie pobytu

Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić do godziny 9.00 w dniu planowanego wyjazdu.

Życzenie to postaramy się spełnić w miarę możliwości.

 

Należność za pobyt

Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.

 

Cisza Nocna

W trosce o komfort Gości prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 22.00 do 7.00 rano.

Prosimy o zamykanie za sobą drzwi wejściowych podczas trwania Ciszy Nocnej.

 

Parking

Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy, niestrzeżony parking.

Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

 

Posiłki

Śniadania wydawane są w godzinach 8.00 – 10.00, obiadokolacje 15.00 – 17.00. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni.

 

Pokoje, czystość i sfera prywatna

W momencie przekazania przez nas klucza do pokoju, stają się Państwo gospodarzami tego miejsca.

Swoim zachowaniem nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Odwiedziny osób spoza obiektu są możliwe po uprzednim poinformowaniu w recepcji i do godziny 22.00

 

Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe

W obiekcie, w tym w pokojach panuje całkowity zakaz palenia z wyłączeniem wyznaczonych balkonów. W przypadku stwierdzenia złamania zakazu będzie pobierana opłata w wysokości 200 zł

Obiekt wyposażony jest w czujniki dymu i jest monitorowany całodobowo.

Każde nieuzasadnione uruchomienie alarmu przeciwpożarowego będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Prosimy także nie używać w pokojach żelazek, grzałek i innych podobnych urządzeń. Korzystanie z w/w urządzeń odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych.

Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 

Bezpieczeństwo najmłodszych

W trosce o bezpieczeństwo naszych Najmłodszych Gości, prosimy aby dzieci do lat 12 przebywały na terenie obiektu pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów. 

 

Odpowiedzialność Gości

Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody materialne, w tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź utratę wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Ich winy.

W dniu wyjazdu prosimy pamiętać o pozostawieniu pokoju w nienaruszonym stanie technicznym z wyposażeniem zgodnym ze stanem z dnia wydania pokoju Gościom oraz o zwrocie klucza od pokoju.

Zagubienie klucza wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

 

Odpowiedzialność Obiektu

Obiekt ponosi ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Art. 846-849 kodeksu cywilnego.

Ośrodek odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu.

Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

Reklamacje

W przypadku odwołania przez Gości rezerwacji z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do recepcji lub kontaktu poprzez stronę www.naubocy.pl.

 

 

Z góry dziękujemy i życzymy miłego pobytu.

Krzysztof Dziedzic